نورافکن Midweek  

5 تئوری رشته در اویون زندگی می کنند

نظریه ریسمان یک چارچوب نظری است که در آن ذرات نقطه با اشیاء یک بعدی به نام رشته ها جایگزین می شوند. 5 رشته تئوری بازتاب هنری از این مفهوم جذاب است که از طریق یک عمل موسیقی بیان می شود.

به عنوان یک ایده توسط الکسی کوچتکوف ، این اجرای ویولن گسترده ترکیبی از سنت موسیقی کلاسیک است که با امکانات موسیقی الکترونیکی معاصر غنی می شود.

در حین اجرا ، مفاهیم فیزیک ذرات ارائه می شود و با ایده های آگاه از صدا همراه است. هر دو جهان در یک سمفونی بین بعدی از صدا و روح زیبا ادغام می شوند.

از هنرمندان پشتیبانی می کند

موسیقی خود را بخرید ، پیوندهای خود را بررسی کنید یا اهدا کنید.

5 نظریه رشته: فیس بوک, نمایش مشخصات عمومی, یوتیوب