Rongin Shagor

Ekugqibeleni kwi-intanethi! Emva kweenyanga zokucinga, ukucwangcisa, ukucwangcisa kunye nokunciphisa www.ronginshagor.com ukusukela ngo-13.11. ngokusemthethweni kwi-intanethi. Iqonga ledijithali liphakathi kwingxoxo-mpikiswano yobugcisa yegama elifanayo malunga nombongo othi "uluntu" yimbongi yase-Afro-German kunye nomlweli uMay Ayim, umsebenzi wakhe okhuthazayo kwaye ubumba umsebenzi wethu. Ngokusekelwe kumbongo okhankanywe, inani lamagcisa ahlukeneyo aqulunqe iimpendulo kumajelo ahlukeneyo, ngoku akhoyo kwiwebhusayithi. Ngexesha elifanayo, iqonga ledijithali likumema ukuba uqulunqe impendulo yobugcisa ngokwakho, enokuthi ibhekiselele ngqo kumbongo ka-Ayim okanye enye yeempendulo esele ishicilelwe kwaye ngaloo ndlela igalelo kwileta yobugcisa.

www.ronginshagor.com
Unamandla Kunentyatyambo Enyhashiweyo
Umzobo wobugcisa "uIshtar kunye neentyatyambo ezinamandla" nguDariushka Alexander.

Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo

Abasetyhini* (ngemva) kumaxesha emfazwe, ukucinywa ukuba ngumfazi kunye nomanyano lobufazi*

Ugxininiso lwesibini luka-Oyoun lububungqina babasetyhini* kwiimfazwe, ngokuchasene nokungahoywa kwembali. Ikhanyisa imizabalazo yabasetyhini* abaneembali ezidityaniswe nembali yobukoloniyali kunye nentshukumo yokususa ubukholoniyali: abafazi* eBrazil phakathi kokuxhaphaka kokubulalana kwamabhinqa, abalwa ukulwa* kwiMfazwe yeNkululeko yase-Algeria, kunye “nokuthuthuzela abafazi”, abasindileyo ngokwesondo. ukukhotyokiswa nguMkhosi Wasebukhosini waseJapan.

Imifanekiso emininzi yamabhinqa* emfazweni iluphawu lwengcinezelo yoosolusapho namathanga. Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo Iphelisa inkolelo "yentyatyambo inyathelwe" - eyaphukileyo kwaye inkenenkene kodwa isentle kwaye ithambile, ijongana nokubini ngokwesini kulwimi lwethu kwaye ibuyisela ubufazi ezandleni zabalwi.

Ugxininiso luya kuqalisa ngo-Epreli wama-2022 ngeprojekthi ethi AS* PAPANGUS ligcisa lase-Afro-Brazilian uBruna Amaro.

abafazi* (emva) emfazweni, ephelisa intsingiselo yabasetyhini* kunye nomanyano lobufazi

Ingqwalasela yesibini ye-curatorial ye-Oyoun bubungqina kubasetyhini * kwiimfazwe kunye nokuchasene nokwenziwa kwembali okungahoywanga ngamava abo bavinjwe amathuba. Inikela ukukhanya kwimizabalazo yamabhinqa*, aneengxelo zembali ezibandakanyeke kubukoloniyali neentshukumo zokushenxisa ubukoloniyali, njengale: amabhinqa* aseBrazil ajamelene nesisongelo sokubulawa kwamabhinqa okugqugqisileyo, amabhinqa* alwela ukuxhathisa kwiMfazwe yeNkululeko yaseAlgeria, “nokuthuthuzela amabhinqa” , abasindileyo kubukhoboka besini ngenkani nguMkhosi Wasebukhosini baseJapan.

Imifanekiso emininzi yamabhinqa* ezimfazweni iluphawu lwengcinezelo yoosolusapho namathanga. Unamandla kunentyatyambo enyathelweyo Iphelisa inkolelo "yentyatyambo inyathelwe" - eyophukileyo kwaye eethe-ethe kodwa isentle kwaye ithambile, ngelixa sijongana nebhinari yesini emiliselwe kulwimi lwethu kwaye sibuyisela ubufazi* ezandleni zabasetyhini* abalweli.

Inkqubo yoluntu isungulwa nge-30 ka-Epreli ngeprojekthi i-AS* PAPANGUS ligcisa lase-Afro-Brazil uBruna Amaro.

Iinkcukacha ezithe xaxe
 

IZIGANEKO

Ukuqeshwa kothotho

Yoga yeBIPoC | Diaspora Wellness Club

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Rhoqo ngooLwesithathu nge-6:15pm e-Oyoun Yoga utitshala uHelen Workneh ukumema ukuba uzilolonge i-yoga kwindawo epholileyo nekhuselekileyo. Le yi-BIPOC kuphela indawo kwaye ivuleleke kubo bonke [...]

Iindibano zocweyo | Iklabhu yoMzobo woBomi

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

IKlabhu yeMizobo yoBugcisa boBomi ibuyile eBerlin! Rhoqo ngenyanga i-Art-Expression Studios iya kubamba iseshoni enye yoMzobo woBomi kwiveki yokugqibela yenyanga nganye e-Oyoun. Le nyanga [...]

Ukuqeshwa kothotho

Yoga yeBIPoC | Diaspora Wellness Club

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Rhoqo ngooLwesithathu nge-6:15pm e-Oyoun Yoga utitshala uHelen Workneh ukumema ukuba uzilolonge i-yoga kwindawo epholileyo nekhuselekileyo. Le yi-BIPOC kuphela indawo kwaye ivuleleke kubo bonke [...]

Ukuqeshwa kothotho

Yoga yeBIPoC | Diaspora Wellness Club

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Rhoqo ngooLwesithathu nge-6:15pm e-Oyoun Yoga utitshala uHelen Workneh ukumema ukuba uzilolonge i-yoga kwindawo epholileyo nekhuselekileyo. Le yi-BIPOC kuphela indawo kwaye ivuleleke kubo bonke [...]

Ukuqeshwa kothotho

Yoga yeBIPoC | Diaspora Wellness Club

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Rhoqo ngooLwesithathu nge-6:15pm e-Oyoun Yoga utitshala uHelen Workneh ukumema ukuba uzilolonge i-yoga kwindawo epholileyo nekhuselekileyo. Le yi-BIPOC kuphela indawo kwaye ivuleleke kubo bonke [...]

Ukuqeshwa kothotho

Yoga yeBIPoC | Diaspora Wellness Club

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Rhoqo ngooLwesithathu nge-6:15pm e-Oyoun Yoga utitshala uHelen Workneh ukumema ukuba uzilolonge i-yoga kwindawo epholileyo nekhuselekileyo. Le yi-BIPOC kuphela indawo kwaye ivuleleke kubo bonke [...]

Iindibano zocweyo | Iklabhu yoMzobo woBomi

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Iqela le-Art-Expression Life-Drawing Club elikhokelwa nguGolnar Tabibzadeh libuyele eBerlin! Rhoqo ngenyanga i-Art-Expression Studios iya kubamba ubuncinci iseshoni yoMzobo woBomi kwiveki yokugqibela yenyanga nganye [...]

Ukuqeshwa kothotho

Yoga yeBIPoC | Diaspora Wellness Club

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Rhoqo ngooLwesithathu nge-6:15pm e-Oyoun Yoga utitshala uHelen Workneh ukumema ukuba uzilolonge i-yoga kwindawo epholileyo nekhuselekileyo. Le yi-BIPOC kuphela indawo kwaye ivuleleke kubo bonke [...]

Ukufunda | Ufundo luka-Adania Shibli

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Umenywa ngokufudumeleyo kufundo luka-Adania Shibli. U-Adania Shibli (Palestine, 1974) ubhale iinoveli, imidlalo, amabali amafutshane kunye nezincoko ezibalisayo. UShibli uye wawongwa kabini kunye [...]

Ukuqeshwa kothotho

Iindibano zocweyo | Iklabhu yoMzobo woBomi

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Iqela le-Art-Expression Life-Drawing Club elikhokelwa nguGolnar Tabibzadeh libuyele eBerlin! Rhoqo ngenyanga i-Art-Expression Studios iya kubamba ubuncinci iseshoni yoMzobo woBomi kwiveki yokugqibela yenyanga nganye [...]

Ukuqeshwa kothotho

Iindibano zocweyo | Iklabhu yoMzobo woBomi

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Iqela le-Art-Expression Life-Drawing Club elikhokelwa nguGolnar Tabibzadeh libuyele eBerlin! Rhoqo ngenyanga i-Art-Expression Studios iya kubamba ubuncinci iseshoni yoMzobo woBomi kwiveki yokugqibela yenyanga nganye [...]

 

Iindaba + iimbalasane

 

amanqaku

nxibelelana

Unawo umbuzo okanye umbono malunga nengcinga, inkqubo okanye intsebenziswano? Emva koko uzive ukhululekile ukusibhalela umyalezo kwaye siya kubuyela kuwe kungekudala. 

    Ndiyakuqinisekisa oko yemfihlo.