حفاظت از داده ها 

با عرض پوزش ، این بخش فقط به زبان آلمانی موجود است:

بایگانی

مسئول از نظر قوانین حمایت از داده ، به ویژه اتحادیه اروپا

مقررات عمومی حمایت از داده ها (GDPR) عبارت است از:

موسسه خیریه Kultur NeuDenken (مسئولیت محدود)

ویسمانستر 32

12049 Berlin

Erfassung   allgemeiner   Informationen   beim Besuch unserer Website

نوع و هدف پردازش:

Wenn   Sie auf   unsere Website   zugreifen, d.h.,   wenn Sie sich nicht

registrieren     oder anderweitig     Informationen übermitteln,     werden

به طور خودکار اطلاعات یک ماهیت کلی را ضبط می کند. این اطلاعات

(Server-Logfiles)   beinhalten etwa die   Art des Webbrowsers, das

verwendete   Betriebssystem,   den Domainnamen   Ihres Internet-Service-

ارائه دهندگان ، آدرس IP شما و موارد مشابه.

آنها بطور خاص برای اهداف زیر پردازش می شوند:

اطمینان از اتصال بدون مشکل به وب سایت ،

استفاده صحیح از وب سایت ما ،

ارزیابی امنیت و ثبات سیستم نیز

برای اهداف اداری بیشتر.

Wir   verwenden   Ihre Daten   nicht, um Rückschlüsse   auf Ihre Person zu

ziehen.   Informationen   dieser Art werden   von uns ggfs. statistisch

ausgewertet,   um unseren Internetauftritt   und die dahinterstehende

بهینه سازی فناوری.

Sofern innerhalb des  Internetangebotes die Möglichkeit der Eingabe von

اطلاعات شخصی (آدرس ایمیل ، نام ، آدرس و غیره) وجود دارد

diese   freiwillig.   Kultur NeuDenken   UG erklärt ausdrücklich,   dass diese

داده ها به اشخاص ثالث منتقل نمی شود. ما اشاره کردیم ،

انتقال داده ها در اینترنت (مثلاً هنگام برقراری ارتباط از طریق ایمیل)

Sicherheitslücken   aufweisen kann. Ein   lückenloser Schutz der   Daten vor

دسترسی توسط اشخاص ثالث امکان پذیر نیست. استفاده از زیر

der   Impressumspflicht   veröffentlichten Kontaktdaten   durch Dritte zur

Übersendung   von nicht ausdrücklich   angeforderter Werbung und

Informationsmaterialien   wird hiermit ausdrücklich   widersprochen. Die

اپراتورهای صفحات صراحتاً حق انجام اقدامات قانونی را در این رویداد محفوظ می دارند

ارسال ناخواسته اطلاعات تبلیغاتی مانند هرزنامه

قبلاً نامه

پایه و اساس حقوقی:

پردازش مطابق با ماده 6 پاراگراف 1 روشن انجام می شود. f GDPR براساس ما

berechtigten   Interesses an   der Verbesserung   der Stabilität und

عملکرد وب سایت ما.

گیرنده:

Empfänger   der Daten   sind ggf. technische   Dienstleister, die für   den

Betrieb   und die   Wartung unserer   Webseite als Auftragsverarbeiter   tätig

باشد.

زمان ذخیره سازی:

Die   Daten   werden gelöscht,   sobald diese für   den Zweck der Erhebung

دیگر لازم نیست این برای داده هایی است که ارائه می شود

der   Webseite   dienen, grundsätzlich   der Fall, wenn die jeweilige   Sitzung

تمام شده است.

شرط مورد نیاز یا مورد نیاز:

ارائه اطلاعات شخصی فوق الذکر هیچکدام نیست

هنوز هم به طور قانونی توسط قرارداد مورد نیاز است. با این حال بدون آدرس IP

خدمات و عملکرد وب سایت ما تضمین نمی شود.

Zudem   können einzelne   Dienste und Services   nicht verfügbar oder

eingeschränkt     sein. Aus diesem     Grund ist ein Widerspruch

از مطالعه حذف شدند.

بیسکویت ها

نوع و هدف پردازش:

ما مانند بسیاری از وب سایت های دیگر ، ما از به اصطلاح "کوکی ها" نیز استفاده می کنیم.

کوکی ها فایل های متنی کوچکی هستند که در دستگاه شما ذخیره می شوند

(Laptop,   Tablet, Smartphone   o.ä.) gespeichert werden,   wenn Sie unsere

به وب سایت مراجعه کنید

این به ما داده های خاصی از قبیل می دهد B. آدرس IP استفاده می شود

مرورگر و سیستم عامل.

برای شروع برنامه یا از کوکی ها نمی توان استفاده کرد

Viren   auf einen   Computer zu   übertragen. Anhand   der in Cookies

enthaltenen   Informationen   können wir Ihnen   die Navigation erleichtern

و نمایش صحیح وب سایت های ما را فعال کنید.

In   keinem   Fall werden   die von uns   erfassten Daten   an Dritte

weitergegeben   oder ohne Ihre   Einwilligung eine Verknüpfung   mit

داده های شخصی تولید شده است.

Natürlich   können Sie   unsere Website   grundsätzlich auch   ohne Cookies

betrachten.   Internet-Browser   sind regelmäßig so   eingestellt, dass sie

Cookies   akzeptieren.   Im Allgemeinen   können Sie die   Verwendung von

کوکی ها را در هر زمان از طریق تنظیمات مرورگر خود غیرفعال کنید. خواهش میکنم

برای پیدا کردن از توابع کمک مرورگر اینترنت خود استفاده کنید

wie   Sie diese   Einstellungen   ändern können.   Bitte beachten Sie,   dass

عملکردهای شخصی وب سایت ما ممکن است کار نکند ،

اگر استفاده از کوکی ها را غیرفعال کرده اید.

دوره ذخیره سازی و کوکی های مورد استفاده:

Soweit   Sie uns   durch Ihre   Browsereinstellungen   oder Zustimmung die

اجازه استفاده از کوکی ها را می دهید ، کوکی های زیر می توانند در اختیار ما باشند

از وب سایت ها استفاده می شود:

رضایت کوکی:

Cookie   Zweck-Beschreibung:   Speichert den Zustimmungsstatus   des

کاربران برای کوکی های موجود در دامنه فعلی.

منقضی شدن: 1 سال

دسته: لازم

cookielawinfo-checkbox-ضروری

Cookie   Zweck-Beschreibung:   Bestimmt, ob der Besucher   das Cookie-

زمینه تأیید را پذیرفته است.

روش: 1 روز

دسته: لازم

cookielawinfo-checkbox-غیر ضروری

Cookie   Zweck-Beschreibung:   Bestimmt, ob der Besucher   das Cookie-

زمینه تأیید را پذیرفته است.

روش: 1 روز

دسته: لازم

PHPSESSID

شرح هدف کوکی: وضعیت کاربر را برای همه حفظ می کند

درخواست صفحه در.

رویه: جلسه

دسته: لازم

elementor

توضیحات هدف کوکی: استفاده از پاپ آپ را بررسی می کند.

روند: پایدار

دسته: لازم

تا آنجا که این کوکی ها (همچنین) می توانند به داده های شخصی مربوط باشند ،

ما در بخش های بعدی این موضوع را به شما اطلاع خواهیم داد.

Sie   können   über Ihre   Browsereinstellungen   einzelne Cookies oder   den

gesamten   Cookie-Bestand   löschen. Darüber   hinaus erhalten Sie

Informationen   und Anleitungen,   wie diese Cookies   gelöscht oder deren

Speicherung   vorab blockiert   werden können. Je   nach Anbieter Ihres

Browsers   finden Sie   die notwendigen   Informationen unter   den

پیوندهای زیر:

Mozilla   Firefox:  

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-

حذف از وب سایت

اینترنت

کاوشگر:

https://support.microsoft.com/de-

کو / کمک / 17442 / ویندوز-اینترنت-کاوشگر-حذف-مدیریت-کوکی ها

Google     Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?

hl = د

اپرا:

http://www.opera.com/de/help

سافاری:

https://support.apple.com/kb/PH17191?

locale=de_DE&viewlocale=de_DE

عضویت در خبرنامه

نوع و هدف پردازش:

از داده های شما فقط برای مشترکین استفاده می شود

خبرنامه را از طریق ایمیل تحویل دهید. نام شما داده شده است

Sie   im Newsletter   persönlich ansprechen   zu können und ggf. zu

اگر شما از حقوق خود به عنوان سوژه داده استفاده می کنید ، شناسایی کنید

می خواهید.

Für   den Empfang   des Newsletters   ist die Angabe Ihrer   E-Mail-Adresse

کافی هنگام ثبت نام برای دریافت خبرنامه ما

die   von Ihnen   angegebenen Daten   ausschließlich für diesen   Zweck

استفاده شده. مشترکین همچنین می توانند از طریق ایمیل از شرایط مطلع شوند

werden,   die für   den Dienst   oder die Registrierung   relevant sind (bspw.

تغییر در پیشنهاد خبرنامه یا شرایط فنی).

برای ثبت نام مؤثر به یک آدرس ایمیل معتبر نیاز داریم.

Um   zu überprüfen,   dass eine Anmeldung   tatsächlich durch den   Inhaber

آدرس پست الکترونیکی ، ما از روش "opt-in opt" استفاده می کنیم.

برای این منظور ترتیب روزنامه ، اعزام a

Bestätigungsmail   und den Eingang   der hiermit angeforderten   Antwort.

اطلاعات بیشتر جمع آوری نشده است. داده ها منحصراً برای استفاده می شود

از اعزام خبرنامه استفاده کرد و به اشخاص ثالث منتقل نشد.

Der   Versand   des Oyoun-Newsletters   und Mailings erfolgt mittels

„MailChimp“,   einer Newsletterversandplattform   des US-Anbieters Rocket

Science Group، LLC، 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000، Atlanta، GA 30308،

USA.   Die E-Mail-Adressen   unserer Newsletterempfänger,   als auch deren

weitere,   im Rahmen   dieser Hinweise   beschriebenen Daten,   werden auf

در سرورهای MailChimp در ایالات متحده ذخیره شده است. MailChimp استفاده شد

این اطلاعات برای ارسال و ارزیابی خبرنامه در

unserem   Auftrag. Des   Weiteren kann MailChimp   nach eigenen

Informationen   diese Daten zur   Optimierung oder Verbesserung   der

برای بهینه سازی فنی حمل و نقل از خدمات خود استفاده کنید

و تهیه خبرنامه یا برای اهداف اقتصادی به منظور آن

تعیین کنید که گیرندگان از کدام کشورها تهیه می شوند. MailChimp استفاده می کند

die   Daten   unserer   Newsletterempfänger   jedoch nicht, um diese   selbst

ارسال به آنها و یا انتقال آنها به اشخاص ثالث. MailChimp تحت ایالات متحده است

EU-Datenschutzabkommen   „Privacy Shield“ zertifiziert   und verpflichtet

برای رعایت الزامات حفاظت از داده های اتحادیه اروپا. علاوه بر این داشته باشد

ما یک "توافقنامه پردازش داده" با MailChimp منعقد کردیم. اینجا

قراردادی است که MailChimp به آن متعهد است

die     Daten   unserer   Nutzer zu     schützen, entsprechend     dessen

Datenschutzbestimmungen   in unserem Auftrag zu   verarbeiten und

مخصوصاً عدم انتقال آنها به اشخاص ثالث.

پایه و اساس حقوقی

:

براساس رضایت صریح شما (ماده 6 پاراگراف 1 ماده XNUMX الف)

DSGVO),   übersenden   wir Ihnen regelmäßig   unseren Newsletter bzw.

vergleichbare   Informationen per   E-Mail an Ihre angegebene   E-Mail-

نشانی.

Die   Einwilligung   zur Speicherung   Ihrer persönlichen   Daten und ihrer

شما می توانید از خبرنامه در هر زمان با اثر for استفاده کنید

die   Zukunft   widerrufen.   In jedem Newsletter   findet sich dazu ein

پیوند مربوطه شما همچنین می توانید در هر زمان به طور مستقیم به آنجا بروید

از این وب سایت مشترک شوید و یا رضایت خود را از طریق پایان این کار پس بگیرید

گزینه های مخاطب داده شده برای اعلامیه های محافظت از داده ها را ابلاغ کنید.

گیرنده:

گیرنده داده ممکن است یک پردازنده باشد.

زمان ذخیره سازی:

در این زمینه ، داده ها فقط تا زمانی که پردازش می شوند ، پردازش می شوند

رضایت مناسب در دسترس است. سپس آنها حذف می شوند.

شرط مورد نیاز یا مورد نیاز:

تهیه اطلاعات شخصی شما به تنهایی داوطلبانه است

auf   Basis   Ihrer Einwilligung.   Ohne bestehende Einwilligung   können wir

متأسفانه خبرنامه ما را برای شما ارسال نکنید.

رمزگذاری SSL

Um   die Sicherheit   Ihrer Daten bei   der Übertragung zu   schützen,

verwenden   wir dem aktuellen   Stand der Technik entsprechende

روش رمزگذاری (به عنوان مثال SSL) از طریق HTTPS.

تغییر در خط مشی رازداری ما

ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که این اعلامیه محافظت از داده را به گونه ای تنظیم کنیم

stets   den aktuellen   rechtlichen Anforderungen   entspricht oder um

اعمال تغییرات در خدمات ما در اعلامیه حفاظت از داده ها ،

z.B.   bei der   Einführung neuer   Services. Für Ihren   erneuten Besuch gilt

سپس بیانیه حفاظت از داده های جدید

از فوریه 2020

اعلامیه حفاظت از داده ها با کمک ActiveMind AG ،

کارشناسان مأمور حفاظت از داده های خارجی (نسخه # 2019-04-10)