Winter Academy | Indlela yokulungelelanisa ubumbano ukusuka ngezantsi kuluntu lonke, imizabalazo kunye nezizwe?

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

I-Winter Academy 2024 phantsi kwesihloko esithi “The Lost Art of Organising Solidarity” eququzelelwa siSikolo soLungiselelo lweTransnational. Abagqugquzeli be-50, abaququzeleli, abafundisi, abaphandi kunye namagcisa avela eYurophu nakwihlabathi jikelele bayamenywa kwi-Winter Academy, umsebenzi wabo uya kugxila kumbuzo wendlela ubumbano oluvela ngaphantsi lunokufezekiswa ngayo phakathi koluntu / okanye imibutho yentlalontle [. .]