Iindawo:

imfundo yezopolitiko ezikolweni, ukunxibelelana kwezemfundo kunye nobulungisa bezentlalo, ifilosofi yabasetyhini

UPeimaneh usebenza kwizifundo zakhe kwifilosofi yabasetyhini kwaye ujonge ikakhulu kunxibelelwano phakathi kobulungisa bezemfundo kunye nemfundo, engaqwalaselwa kancinci kumaziko aseJamani. Ukongeza kwizifundo zakhe, usebenza kwimfundo yezopolitiko ezikolweni ngezihloko ezinjengocalucalulo ngokwesini kunye nokuchasana ngokwesini, iindlela ezahlukeneyo zokungabikho kokusesikweni, iyantlukwano ngokwesini, umanyano, uxanduva nokuthetheleleka.

Fumanisa okungakumbi kuPeimaneh apha.