Iindawo:

Ubugcisa obufanelekileyo, ulwazi, ukuphilisa

Ekupeyinteni wafumana inkululeko yakhe yokugqibela, ilizwi kunye nesazisi. Kwindlela yakhe, ukuziqhelanisa, kunye nokutyhila, uyakhangela, abonakalise kwaye abonakalise ubuhle ngaphandle kwenkqubo yakhe yemveli. Ubona ubugcisa njengokufunda, ukuphilisa kunye nesidingo esikhoyo kwaye ukholelwa ukuba yeyokomntu wonke.

Fumanisa okungakumbi kweGolnar apha kwaye apha.