Layisha imicimbi

Yonke imicimbi

  • Lo msitho sele wenzekile.

ctrl.xx.uxinzelelo

Okthobha 1, 20:00 - 23: 00

𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐫ä𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐫𝐭 𝐝𝐢𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐤𝐚𝐥𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 "𝐜𝐭𝐫𝐥.𝐱𝐱.𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧" 𝐦𝐢𝐭 𝐍𝐨𝐫𝐚 𝐀𝐦𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐝 𝐁𝐏𝐨𝐂 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐤𝐞𝐫𝐢𝐧𝐧𝐞𝐧 * 𝐚𝐮𝐬 𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧.
𝐈𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐢𝐞𝐫𝐭 𝐯𝐨𝐧 𝐇𝐢𝐩𝐇𝐨𝐩, 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨 kunye 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜.

I-DE:
𝐃𝐚𝐬 𝟕𝟓-𝐦𝐢𝐧ü𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫𝐥𝐞𝐛𝐧𝐢𝐬 "𝐜𝐭𝐫𝐥.𝐱𝐱.𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧", 𝐠𝐞𝐟ö𝐫𝐝𝐞𝐫𝐭 𝐯𝐨𝐦 "𝐒𝐞𝐧𝐚𝐭 𝐟ü𝐫 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫 𝐮𝐧𝐝 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐚, 𝐰𝐞𝐢𝐛𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐏𝐨𝐩 𝐈𝐤𝐨𝐧𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐩𝐫 𝐠𝐞𝐩𝐫 𝐅𝐫𝐚𝐮𝐞𝐧𝐛𝐢𝐥𝐝 𝐓𝐚𝐧𝐳𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐳𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐳𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐳𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐳𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐳𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐳𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐡𝐭𝐛𝐚𝐫 𝐦𝐚𝐜𝐡𝐭.
Amava omculo asuka 𝐡𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧 𝐁ä𝐬𝐬𝐞𝐧 & 𝐊𝐢𝐜𝐤𝐬 - 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝 & 𝐝𝐞𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞𝐧 𝐦𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞 𝐞𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐬𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬 - 𝐡𝐲𝐩𝐧𝐨𝐭𝐢𝐬𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞𝐬.
I-RUSNAM isebenza kumculo wep pop weetoliki zabasetyhini ekupheleni kweminyaka yama-90s nasekuqaleni konyaka ka-2000, neyayilolayo bobabini, kodwa kwangaxeshanye ayifakwanga njengendlovukazi, imvumi yaseTurkey-yaseJamani yaseBerlin eneengcambu zaseArabhu.
Kunye nabasetyhini be-BPoC abahlukileyo nabangathandekiyo, abamanyeneyo kwimidlalo yokuvavanywa komculo ekungekho Mfazi MNYE.
Phila eqongeni:
𝐑𝐔𝐒𝐍𝐀𝐌 (Turkey / Germany) -umvelisi kunye nomphathi womculo 
https://soundcloud.com/rusnam
https://www.instagram.com/rusnam.music/
𝐀𝐦𝐢𝐧 𝐀𝐦𝐢𝐧 (i-Egypt) -umdlali odlalwayo
𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚 (ElamaTaliyane) -iNey
https://www.valentinabellanova.com 
https://www.instagram.com/valentinabellanova/
𝐌𝐞𝐧𝐨𝐮𝐞𝐫𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐮𝐞𝐫𝐢 (Algeria) - ivayolini
https://www.instagram.com/mnr.lynda/
𝐙𝐚𝐡𝐞𝐝𝐢 𝐙𝐚𝐡𝐞𝐝𝐢 (Iran) - iSantoor
https://www.azin-zahedi.com 
https://www.instagram.com/azin.zahedi_/
Iinkcukacha ezithe vetshe:
https://www.rusnam-music.com

Umsebenzi wobugcisa kunye neziboniso eziphilayo ngoku kunye no 𝐒𝐲𝐫𝐭𝐡𝐚 
https://www.youtube.com/user/Syrthaman
https://www.instagram.com/syrtha/
iividiyo ezirekhodwe ngu-Ehab Abdellatif

*** Olunye ulwazi kunye nokuthengiswa kwetikiti apha.

-------------------------------
EN:
𝐈𝐧𝐬𝐩𝐢𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐇𝐢𝐩𝐇𝐨𝐩, 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨 kunye 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜.
𝐈𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐜𝐭𝐫𝐥 𝐱𝐱 𝐱𝐱 𝐢𝐧 𝐚 𝐝𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧. 𝐃𝐞𝐭𝐚𝐜𝐡𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐨𝐭𝐲𝐩𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐨𝐩 𝐢𝐜𝐨𝐧 𝐢𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐬.
Amava omculo asekwe kwi
𝐡𝐞𝐚𝐯𝐲 𝐛𝐚𝐬𝐬𝐥𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐤𝐢𝐜𝐤𝐬 - 𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝 & 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐞𝐝 𝐦𝐢𝐝𝐝𝐥𝐞 𝐞𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐬𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬 - 𝐡𝐲𝐩𝐧𝐨𝐭𝐢𝐜 𝐬𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬𝐜𝐚𝐩𝐞𝐬.
Umbono uvela kwiingoma zikaRUSNAM azithandayo kwasebutsheni bakhe.
Usebenza ngomculo wepop wabadlali ababhinqileyo ekupheleni kweminyaka yama-90 kunye nasekuqaleni kweminyaka yama-2000, eyayibumba bobabini, kodwa apho wayekhutshiwe ngaxeshanye njengendlovukazi, imvumi yaseTurkey-yaseJamani yaseBerlin eneengcambu zaseArabhu. Injongo yakhe kukubonisa le mifanekiso kunye nokucwangcisa iingoma zabo ukuze baphinde baphinde bawenze umculo wabo, ngaphandle kweenkolelo.
Amava ocalulo lomntu ngamnye kwiimvumi ezithatha inxaxheba adlala indima ebalulekileyo ekwakheni le projekthi.
Kunye nabasetyhini be-BPoC abahlukileyo nabanomdla, bemanyene kwimidlalo yokuvavanywa komculo ekungekho Mfazi:
phila eqongeni:
𝐑𝐔𝐒𝐍𝐀𝐌 (Turkey / Germany) -umvelisi kunye nomphathi womculo
https://soundcloud.com/rusnam
https://www.instagram.com/rusnam.music/
𝐀𝐦𝐢𝐧 𝐀𝐦𝐢𝐧 (i-Egypt) -umdlali odlalwayo
𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐁𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚 (ElamaTaliyane) - ney 
https://www.valentinabellanova.com 
https://www.instagram.com/valentinabellanova/
𝐌𝐞𝐧𝐨𝐮𝐞𝐫𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐨𝐮𝐞𝐫𝐢 (Algeria) - ivayolini 
https://www.instagram.com/mnr.lynda/
𝐙𝐚𝐡𝐞𝐝𝐢 𝐙𝐚𝐡𝐞𝐝𝐢 (Iran) - isantur 
https://www.azin-zahedi.com 
https://www.instagram.com/azin.zahedi_/
Iinkcukacha ezithe vetshe:
https://www.rusnam-music.com

Umsebenzi wobugcisa kunye neziboniso eziphilayo @ 𝐬𝐲𝐫𝐭𝐡𝐚
https://www.youtube.com/user/Syrthaman
https://www.instagram.com/syrtha/
iividiyo ezirekhodwe ngu-Ehab Abdellatif

*** Ulwazi olungaphezulu kunye namatikiti Apha.

iinkcukacha

umhla:
1. uOktobha
ixesha:
20: 00 - 23: 00

Indawo

I-Oyoun
ULucy-Lameck-Strasse 32
Berlin, 12049 Germany

umququzeleli

I-Oyoun