Ukuqeshwa kothotho

iindibano zocweyo + iintetho | Isithuba esichasene nosolusapho kunye nesini esibandakanya uluntu

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Esi siganeko sijolise kuphela kumaSilamsi kunye nabantu abafunda amaSilamsi Ukubambisana, ukuvelisa kunye nokuthatha inxaxheba - le yinkcazo yeprojekthi "i-Muslim-Read Diversity in Conversation". Ukufezekisa le ngcamango, iQela eliSebenzayo limema amaSilamsi kunye nabantu abafunda amaSilamsi kumsitho 'ochasene nosolusapho kunye noluntu olubandakanya isini'. Kwiminyaka yakutshanje, abathathi-nxaxheba baye badibana kwiindawo ezininzi [...]

Ukuqeshwa kothotho

iindibano zocweyo + iintetho | Isithuba esichasene nosolusapho kunye nesini esibandakanya uluntu

I-Oyoun Lucy-Lameck-Strasse 32, Berlin

Esi siganeko sijolise kuphela kumaSilamsi kunye nabantu abafunda amaSilamsi Ukubambisana, ukuvelisa kunye nokuthatha inxaxheba - le yinkcazo yeprojekthi "i-Muslim-Read Diversity in Conversation". Ukufezekisa le ngcamango, iQela eliSebenzayo limema amaSilamsi kunye nabantu abafunda amaSilamsi kumsitho 'ochasene nosolusapho kunye noluntu olubandakanya isini'. Kwiminyaka yakutshanje, abathathi-nxaxheba baye badibana kwiindawo ezininzi [...]