Iindawo:

Umxhasi, BIPoC Ukuxhotyiswa, imfashini

Usebenza njengomgcini wenkululeko ozimeleyo kumaziko awahlukeneyo enkcubeko. Ngombutho wabo UMOJA! Abaseki bazibophelele ekuthinteleni ubuhlanga kwicandelo lobugcisa nenkcubeko nakwimfundo yezopolitiko *. Ungumyili wemfashini onomdla ojolise ekuzameni ukugcina izithethe kunye nelifa, ngokufuthi ezo zilityelweyo okanye ezilahlekileyo ngenxa yempembelelo enkulu yobukoloniyali.

Fumanisa okungakumbi kwe-Asmaa apha, apha kwaye apha.