Yeni küratöryel odak: Somutlaşan Zamansallıklar

"Somutlaştırılmış Zamansallıklar" - kültürel kimliği icra etmek (üzerine) [...]