آکادمی زمستانی | چگونه می توان همبستگی را از پایین در میان جوامع، مبارزات و ملت ها سازماندهی کرد؟

اویون لوسی-لامک-اشتراسه 32، برلین

آکادمی زمستانی 2024 تحت عنوان "هنر گمشده سازماندهی همبستگی" که توسط مدرسه سازماندهی فراملی برگزار شد. آکادمی زمستانی 50 فعال، برگزارکننده، مربی، محقق و هنرمند از اروپا را گرد هم می آورد.