تمام روز
تابع توصیه می شود

THE PATH: یک پروژه هنری عمومی مشارکتی - نمایشگاه + نصب + مجموعه رویدادها

اویون لوسی لامک-استراسه 32 ، برلین

ما در کلانشهرهای جهان امروز چه چیزی را تجربه می کنیم و کلانشهرها چه چیزی را تجربه می کنند؟ در میان همه موج مهاجرت ، جنبش زدایی و تغییرات سریع شهری ، کلان شهر [...]

مدام

به من نگاه کن: سوریه در عکاسی و روایت - نمایشگاه عکس

اویون لوسی لامک-استراسه 32 ، برلین

قیام سوریه و جنگ پس از آن شاید یکی از مشهورترین رویدادهای مستند در تاریخ معاصر باشد. تصاویر هولناکی وجود دارد که می توان در روان افراد یافت [...]