اتاق برج

مکان: طبقه 3
اندازه: 24 متر مربع
استفاده: ایده آل برای نمایشگاه های کوچک ، مداخلات ، کارگاه ها ، جلسات و رویدادهای صمیمی

تماس گرفتن

اگر می خواهید اتاق برج را رزرو کنید ، می توانید در اینجا با ما تماس بگیرید.

    من آن را تایید میکنم بایگانی.