اتاق پادکست و اتاق تمرین

مکان: زیرزمین دوم ، دسترسی آسانسور ، اتاقها در مجاورت یکدیگر هستند

SIZE: هر کدام 35 متر مربع فضای رویداد

ظرفیت: حداکثر 7 نفر برای نشستن

تماس گرفتن

اگر می خواهید یک اتاق پادکست و تمرین رزرو کنید ، می توانید در اینجا با ما تماس بگیرید.

    من آن را تایید میکنم بایگانی.