آزمایشگاه ها * آزمایشگاه  

تیرنو دیالو

تیرنو دیالو

مناطق: معماری ، مد ، هنر (تاسیسات)

تمرکز تیرنو روی معماری ، مد و هنر به ویژه از آفریقا است. او سعی دارد سنت ها ، اسطوره ها و صنایع دستی قدیمی را با عناصر مدرن و معاصر ترکیب کند.

واسطه کار لباس ، روسری ، عکس ، نقاشی و فضاهایی مانند تاسیسات است.

لینک ها:

اینستاگرام: wearfula