مشخصات  

همان احمد ابراهیم معروف به سدو

سام احمد ابراهیم معروف به «سدو» در سودان به دنیا آمد و در قطر بزرگ شد. سدو پس از اتمام دبیرستان در قطر، برای ادامه تحصیل به عنوان دندانپزشک به اوکراین رفت. به دلیل جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، او نتوانست تحصیلات خود را به پایان برساند.

سدو در نوجوانی اشتیاق خود به عکاسی را کشف کرد. به همین دلیل، او پر از امید است. او هر روز برای پیشرفت هنری تلاش می کند. او با عکس هایش می خواهد زیبایی های این دنیا را بیان کند.

سدو را کجا پیدا کنیم