مشخصات  

مریس گابوگانز و یوحانا ولین

ماریس گابوگانزه، یک دانشجوی روانشناسی بوروندی، در زمینه توسعه جامعه به عنوان تسهیل کننده پروژه با افراد از گروه های حاشیه نشین کار می کند. Maryse از تأسیس و مدیریت مشاغل کوچک حمایت می کند و به آنها کمک می کند تا از نظر مالی مستقل شوند. یوهانا ولین راه درازی را پیموده است: او ادبیات خوانده و در سوپرمارکت‌ها، خوابگاه‌ها، نانوایی‌ها و کافه‌ها کار می‌کند تا اینکه یک داستان‌نویس تمام وقت شد. اکنون او از سرتاسر جهان، افسانه ها، افسانه ها و افسانه ها را برای مردم از جوان گرفته تا پیر تعریف می کند.

ماریس و یوهانا به عنوان بخشی از برنامه پشت سر هم Kulturweit بر روی مفهوم یک کارگاه آموزشی با موضوع "هویت" همکاری می کنند. با وجود محیط های کاری متفاوت، این دو یک چیز مشترک پیدا کرده اند که آنها را به هم متصل می کند: گرد هم آوردن مردم!

لینک ها