نمایه  

مریان عبدالکریم

عکس از Essi Orpana. هلسینکی، 2019.

مریان عبدالکریم نویسنده و روشنفکر ساکن هلسینکی است. او به مضامین مربوط به آزادی و تغییر زمینه‌هایی که در آن رویاپردازی می‌کنیم و آینده‌هایی را در زمان حال خلق می‌کنیم، علاقه‌مند است. 

ارتباط دادن