آزمایشگاه ها * آزمایشگاه  

مای ساتارا CADE

مناطق: رقص ، توانمندی سیاه پوستان و زایمان

من عاشق این هستم که از رقص و حرکت به عنوان ابزاری برای بهبود و جمع کردن جامعه خود استفاده کنم. من یک متخصص زنان و زایمان هستم که علاقه زیادی به روشن کردن این واقعیت دارد که والدین بچه دار سیاه و قهوه ای به یک عشق و مراقبت ویژه در سیستمی نیاز دارند که به طور مداوم ما را از کار می اندازد. من اینجا هستم تا ادعا کنم آنچه آنها می گویند ما نمی توانیم و موارد دیگر.

لینک

اینستاگرام: maiymaiy denirose_xposed