آزمایشگاه ها * آزمایشگاه  

لورنا والدنگر

رونالد اسپرات

حوزه ها: تئاتر ، مهاجرت ، زنان * توانمند سازی خود

کار لورنا حول هویت ، زنان و مهاجرت می چرخد. او بدن را عنصر اصلی خلقت می داند. او تئاتر را ابزاری برای پیشرفت مهارتهای اجتماعی و خودشناسی می داند.  

لینک ها:

اینستاگرام: lorevaldenegro

فیس بوک: تئاتر AQUI برلین