مشخصات  

فرناند نجونکو نجانجو

فرناند یک معمار با تحصیلات است که بین کامرون، فرانسه و هلند بزرگ شده است و در حال حاضر در پاریس مستقر است. او پیش از این، متصدی جوانی در Pavillon de l'Arsenal، یک مرکز نمایشگاهی معماری در پاریس بود و به عنوان معمار در LIST.oia، یک شرکت معماری و شهرسازی در پاریس کار می کرد. او در حال حاضر مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته جامعه شناسی در دانشکده علوم اجتماعی پاریس آغاز می کند، جایی که در حال مطالعه مفاهیم فضایی بازگشت کار مولد به حوزه داخلی است. در طول اقامت خود، او شروع به توسعه یک پروژه رمان عکس کرد که به کاوش در خانواده می پردازد و مفاهیم و پویایی قدرت فضای خانگی را روشن می کند. خانه چگونه به «اهلی شدن» ما کمک می کند؟