مشخصات  

داریوشکا الکساندر

داریوشکا الکساندر

داریوشکا الکساندر یک هنرمند مکزیکی-ایرانی است که در حال حاضر در مکزیکوسیتی ساکن است. داریوشکا که در مونترال به دنیا آمد و در مکزیک بزرگ شد، هنرهای تجسمی را در هلسینکی و ونکوور خواند و در سال 2019 فارغ التحصیل شد.
رویکرد داریوشکا به هنر یک جستجوی چندوجهی و روان است که تحت تأثیر میراث ترکیبی آنها بر اساس میراث فرهنگی پیچیده ساخته شده است. کاوش هویت آنها در ارتباط با جهان از طریق نمادهای بصری و مفاهیمی مانند دیاسپورا، جنسیت، اسطوره، معنویت و فولکلور. تمثیل‌ها و داستان‌هایی که از شخصیت‌های مختلف باز می‌شوند نیز تحت تأثیر ادبیات رئالیستی جادویی، سوررئالیسم و ​​فرهنگ پاپ من هستند.
داریوشکا در گالری های مختلف در ونکوور کانادا به نمایش گذاشته است و آنها در حال حاضر مشغول خالکوبی آثار هنری خود هستند.