آزمایشگاه ها * آزمایشگاه  

باربارا رامیرز

باربارا رامیرز

مناطق: آموزش هنر ، هنرها و صنایع دستی ، استعمار زدایی

باربارا به عنوان یک مربی هنر ، به کمک به دانش آموزان در شکستن کلیشه های کانون و ابراز وجود از طریق صنایع دستی (نقاب ، عکس ، مجسمه سازی) با اشاره به زنان و آمریکای لاتین متمرکز است. او طرفدار استعمارزدایی آموزش هنر است.

لینک ها:

اینستاگرام: baramirezc