مشخصات  

آوریل استورمی اونگر

Avril Stormy Unger یک هنرمند میان رشته ای است که عملکرد وی شامل عملکرد مداوم ، هنر حرکت ، مداخلات عمومی و نصب است.

کارهای او به شدت تحت تأثیر تفاوت های ظریف عملکرد قرار دارد و سعی دارد هنجارها و رفتارهای پذیرفته شده اجتماعی را زیر سوال ببرد. تمرین او شامل هنرهای محلی است و ذاتاً هندی است.

موضوعاتی که او در کارش بررسی می کند شامل جنسیت، آسیب، جنسیت، مذهب، حافظه و زندگی شهری است. آوریل علاوه بر کار هنری خود، پزشک جایگزین معتبر برای روان درمانی است.

گزينه هاي سكسي