نمایه  

اسما سبو

Asmaa به عنوان سرپرست مستقل برای م institutionsسسات مختلف فرهنگی کار می کند. آنها با همکاری خود در مانهایم ، برای جلوگیری از نژادپرستی در زمینه های هنری و فرهنگی و همچنین آموزش سیاسی فعالیت می کنند. او یک طراح لباس پرشور و متمرکز بر حفظ سنت ها و میراث مربوط به آن است ، به طور معمول آنهایی که به دلیل تأثیر استعمار زیاد فراموش شده اند یا از بین رفته اند. او در ترکیب با تجربه خود ، اکنون به عنوان مربی توانمند سازی و تحول برای افرادی که به دنبال پشتیبانی هستند ، کار می کند.

 

او با برچسب مد خاص خود Sboutiful ، چندین سال است که مد منحصر به فرد ، دست ساز ، پایدار و اخلاقی طراحان جوان آفریقایی را به آلمان آورده است.

کاروزن

حوزه ها: متولی ، توانمندسازی BIPoC ، مد

Asmaa Sbou x ​​Oyoun

لینک ها:

اینستاگرام: sboutiful

وب سایت: sboutiful.com