نمایه  

اسما سبو

اسما به عنوان متصدی آزاد برای موسسات فرهنگی مختلف کار می کند. آنها با گروه خود در مانهایم برای جلوگیری از نژادپرستی در زمینه های هنر و فرهنگ و همچنین در آموزش سیاسی تلاش می کنند. او یک طراح مد پرشور است که بر حفظ سنت‌ها و میراث‌های مرتبط تمرکز دارد، معمولاً آن‌هایی که به دلیل تأثیرات عظیم استعماری فراموش شده یا از دست رفته‌اند. او در ترکیب با تجربه خود، اکنون به عنوان مربی توانمندسازی و تحول برای افرادی که به دنبال حمایت هستند، کار می کند. او چندین سال است که با برند مد خود Sboutiful، مد منحصر به فرد، دست ساز، پایدار و اخلاقی طراحان جوان آفریقایی را به آلمان آورده است.

حوزه ها: متولی ، توانمندسازی BIPoC ، مد

Asmaa Sbou x ​​Oyoun

لینک ها:

اینستاگرام: sboutiful

وب سایت: sboutiful.com