مشخصات  

آنابل تراوتمن و داوکینز فانوئل آموکو

داوکینز و آنابل در کنار هم، تأثیرات مختلف تاریخ استعمار را بر حال ما بررسی می‌کنند و با در نظر گرفتن خاستگاه کنیایی و اتیوپیایی-آلمانی خود، با فرآیندهای استعمارزدایی در جامعه ما سروکار دارند. آنها در برنامه kulturweit tandem کمیسیون آلمان یونسکو شرکت می کنند و به مدت 3 ماه روی یک پروژه ضد نژادپرستی در Oyoun کار می کنند. آنها از خود می پرسند چگونه می توانیم برای جامعه پسااستعماری تلاش کنیم. آنها با هم تداوم های استعماری را در جنبه های مختلف فرهنگی (زبان، منظر شهری، لباس، سیاست و غیره) بررسی می کنند و با افرادی که فرآیندهای استعمار زدایی را نیز پیش می برند تبادل نظر می کنند.