نمایه  

ANISE HAMDOUN

انیس حمدون نمایشنامه های زیادی را می نویسد و صحنه می برد ، مربی دانشگاه هنر برلین است و در مدرسه هنرهای نمایشی و زیبای Die Etage تدریس می کند.

 

تولید او از نمایشنامه "سفر" در تئاتر Osnabrück به عنوان برجسته ترین تولید دوازده ماه گذشته توسط هیئت داوران و خوانندگان در Nachtkritik-Theatertreffen 2015/16 انتخاب شد و سپس به جشنواره FIND برای نمایش بین المللی جدید دعوت شد Schaubühne Berlin. در سال 2019 او در میان دریافت کنندگان جایزه تئاتر فدرال با پروژه Göttingen Boat People بود.

حوزه ها: کارگردان ، نویسنده ، مربی بازیگری

لینک ها:

اینستاگرام: anishamdoun