نمایه  

عمار عبید

عمار عبید، راوی، فیلمنامه نویس، کارگردان، فیلمساز اهل سوریه، فارغ التحصیل رشته ژاپن شناسی از دانشگاه دمشق در سال 2015 است. او از سال 2017 به عنوان مدیر فرهنگی، فیلمساز و کیوریتور در برلین زندگی و کار می کند. در سال 2020 او عضو برنامه "برلین جهان وطنی" وزارت فرهنگ و اروپا سنا در Oyoun بود.

کار عمار بیشتر بر روی مسائل پیچیده مرتبط با مهاجرت، ادغام و تروما متمرکز است. او همچنین در مورد ارتباط بین فرهنگ عربی و ژاپنی تحقیق می کند، به عنوان مثال در پروژه مشترک خود با اویون در مورد یک رابطه عاشقانه عربی-ژاپنی. علاوه بر فیلم‌های کوتاه و پروژه‌های ویدئوآرت، کارهای هنری و خلاقانه او شامل یک فیلم مستند نیز می‌شود که در آن تجربیات شخصی خود از جنگ و پرواز را پردازش می‌کند. او در این فیلم به طرز چشمگیری نشان می دهد که سفرش از سوریه به آلمان چقدر سخت بوده و رسانه ها چه نقشی می توانند برای پناهندگان داشته باشند. برای عمار، یک گوشی هوشمند امکان مستندسازی فرار او را فراهم کرد، که یک دیدگاه بسیار شخصی را برای بیننده باز می کند. 

 

 

کارهای هنری و خلاقانه عمار شامل چندین فیلم کوتاه ، پروژه های ویدیو آرت و یک فیلم مستند است که در آن او تجربیات شخصی خود را با جنگ و پرواز پردازش می کند.

عمار در سال 2015 در رشته مطالعات ژاپنی از دانشگاه دمشق فارغ التحصیل شد. او از سال 2017 به عنوان مدیر فرهنگی، فیلمساز و کیوریتور در برلین زندگی و کار می کند. در سال 2020 او عضو برنامه "برلین جهان وطنی" وزارت فرهنگ و اروپا سنا در Oyoun بود. کار او بر روی مسائل پیچیده مربوط به مهاجرت، ادغام و تروما متمرکز است. او همچنین در مورد ارتباط بین فرهنگ عربی و ژاپنی تحقیق می کند، به عنوان مثال در پروژه مشترک خود با اویون در مورد یک رابطه عاشقانه عربی-ژاپنی. علاوه بر فیلم‌های کوتاه و پروژه‌های ویدئوآرت، کارهای هنری و خلاقانه او شامل یک فیلم مستند نیز می‌شود که در آن تجربیات شخصی خود از جنگ و پرواز را پردازش می‌کند. او در این فیلم به طرز چشمگیری نشان می دهد که سفرش از سوریه به آلمان چقدر سخت بوده و رسانه ها چه نقشی می توانند برای پناهندگان داشته باشند. برای عمار، یک گوشی هوشمند امکان مستندسازی فرار او را فراهم کرد، که یک دیدگاه بسیار شخصی را برای بیننده باز می کند.

لینک

وب سایت: www.ammarobeid.com

گزينه هاي سكسي