آکادمی زمستانی | چگونه می توان همبستگی را از پایین در میان جوامع، مبارزات و ملت ها سازماندهی کرد؟

اویون لوسی-لامک-اشتراسه 32، برلین

آکادمی زمستانی 2024 تحت عنوان "هنر گمشده سازماندهی همبستگی" که توسط مدرسه سازماندهی فراملی برگزار شد. 50 فعال، سازمان‌دهنده، مربی، محقق و هنرمند از اروپا و سراسر جهان به آکادمی زمستانی دعوت شده‌اند، که کارشان بر این سؤال تمرکز خواهد کرد که چگونه می‌توان همبستگی از پایین را در و بین جوامع/یا جنبش‌های اجتماعی در [.. .]