جزئیات
تاریخ:

اکتبر 29

زمان:

06: 30 pm - 09: 30 pm

برای ثبت نام کلیک کنید: https://www.eventbrite.de/e/next-level-bpoc-by-motivationbros-tickets-124972093897
برگزار کننده

اویون

وب سایت: https://www.eventbrite.de/o/oyoun-30345290450
محل برگزاری

اویون

ویسمانستراس 32 ، 12049 برلین

برلین ، برلین ، دی ، 12049

رویداد توانمند سازی برای BPOC

رویداد توانمند سازی برای BPOC - اگر آماده اید رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید ، در جای مناسب قرار دارید.

اطلاعات بیشتر + بلیط: اینجا