این سایت از کوکی - فایل های متنی کوچکی هستند که بر روی دستگاه شما قرار داده شده برای کمک به سایت ارائه یک تجربه کاربری بهتر. به طور کلی، کوکی ها استفاده می شود برای حفظ تنظیمات کاربر، ذخیره اطلاعات برای چیزهایی مانند چرخ دستی های خرید، و ارائه داده های ردیابی ناشناس به برنامه های شخص ثالث مانند گوگل آنالیز. به عنوان یک قاعده، کوکی ها تجربه مرور خود را بهتر خواهد کرد. با این حال، شما ممکن است ترجیح می دهند برای غیر فعال کردن این سایت از کوکی و بر دیگران. موثر ترین راه برای انجام این کار برای غیر فعال کردن کوکی ها در مرورگر شما. پیشنهاد میکنیم با بخش راهنما از مرورگر خود و یا در نظر گرفتن نگاه درباره وب سایت کوکی ها ارائه می دهد که راهنمایی برای تمام مرورگرهای مدرن